Onbezoldigde voorzitter van de vereniging in oprichting

Uithuizen, Nederland

Vereniging Kinderkinderboerderij De Moeshorn (naam moet nog vastgesteld worden) is op zoek naar een voorzitter. De voorzitter is één van de bestuursleden naast de penningmeester, secretaris en leden. Wij zoeken iemand die enthousiast, betrokken en verantwoordelijk is. 

Wie is geïnteresseerd in deze vrijwillige functie of wilt u hier graag meer over weten, dan horen wij dat natuurlijk graag via het contactformulier op de website.

De voorzitter draagt de vereniging uit zodanig dat:

De uitingen positief, integer en ethisch van aard zijn;

De vereniging in de lokale omgeving actief uitgedragen wordt;

Diverse social media ingezet worden om de uitstraling van de vereniging bekend te maken bij belanghebbenden en geïnteresseerden. Deze functie kan ook worden gedelegeerd aan het bestuurslid belast met de PR;

Thema’s die spelen in de maatschappij/bij de leden die aan het doel van de vereniging gelieerd zijn besproken worden in de vergadering en bekeken wordt hoe deze in een breder kader behandeld kunnen worden;

De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar binnen en buiten.


.

Functie eisen

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Consensusdenker die kan beslissen
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken
 • Onderhandel en contracteer.
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie.

Vaardigheden

 • Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven
 •  Goede sociale eigenschappen
 • Ervaring met onderhandelen 
 • Zeer creatief en autonoom.
 • Ervaring met conflicthantering

Taken

 •  Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden
 • Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
 • De organisatie vertegenwoordigen.
 • Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden.
 • Het functioneren van organisatie, bestuur en bestuursleden evalueren aan de hand van beleidsplan, werkplan en begroting.  

Missie kinderboerderij


Het beheren en exploiteren van een kinderboerderij waarbij kinderen en volwassenen uit de regio op een recreatieve en educatieve manier in aanraking komen met (landbouwhuis)dieren en planten om op deze wijze een respectvolle houding ten aanzien hiervan stimuleren. De interactie tussen bezoeker en dier staat hierbij centraal.

Als voorzitter: 


- Bent u betrokken bij een dynamische organisatie
- Ondersteunt u de missie en visie van de kinderboerderij
- Onderhoudt contact en leggen van verbindingen
- Leiden van de bestuursvergaderingen welke één keer per maand plaatsvinden
- Treedt u naar buiten bij officiële gelegenheden
- Contacten met bedrijfsleven is een pre evenals ervaring met het werven van
fondsen
- Tijd per week 2 uur

Bent u degene die mee kan helpen zorgen dat de kinderboerderij over 20 jaar nog steeds bezocht wordt door verschillende generaties? Laten we dan kennis maken!