Onbezoldigde penningmeester van de vereniging in oprichting

Uithuizen, Nederland

De functie bestaat, naast het betalen van rekeningen etc. en het bijhouden van de financiële administratie, uit het zorgdragen voor een financieel gezond beleid. Het totale tijdbeslag is inclusief overleg en jaarafsluiting maximaal 6 uur per maand.

  • Een begroting opstellen
  • Een financieel jaarverslag opstellen.
  • Een financiële planning voor meerdere jaren opstellen.
  • Fondsenwerving en het opzetten van een netwerk voor het verwerven van financiële middelen.
  • Financiële gegevens controleren en beoordelen.
  • Het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken.
  • Betaalopdrachten tekenen.
  • Relevante verzekeringen afsluiten.

 

Klantrelatie
Persoonlijke evolutie
Autonomie
Administratief werk
Technische expertise

Bent u degene die mee kan helpen zorgen dat de kinderboerderij over 20 jaar nog steeds bezocht wordt door verschillende generaties? Laten we dan kennis maken!