Onbezoldigd secretaris voor de vereniging in oprichting

Uithuizen, Nederland

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven en andere stukken namens de vereniging
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
 • Verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst
 • Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders.
 • Zorgen dat post op tijd beantwoordt wordt.
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
 • Zorgen dat bestuursleden en betrokken op tijd beschikken over relevante informatie.
 • Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief.
 • Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden.
 • Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken.


Bent u degene die mee kan helpen zorgen dat de kinderboerderij over 20 jaar nog steeds bezocht wordt door verschillende generaties? Laten we dan kennis maken!