Ondernemingsplan 
Vereniging Ontmoetingspark
De Moeshorn

Download of lees het businessplan online

Download het plan in pdf formaat en neem er even de tijd voor want het is uitvoerig maar wellicht nog niet helemaal compleet. 

Download het document

Brief van de heer J. Bijma, Regisseur Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Onderwerp: vooroverleg/principeverzoek – het bouwen van een ontmoetingsgebouw

download brief 

Reactie op de brief  van de heer J. Bijma, Regisseur Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

bezwaar tegen de beslissing

download brief 

Brief aan de heer E. Dijkhuis, Wethouder

Reactie op afwijzing van Ruimtelijke Ordening

download brief