Miljoenen beschikbaar voor noordelijke innovatieve mkb-bedrijven

MKB-ondernemers die actief zijn op het gebied van innovatie en digitalisering kunnen een beroep doen op de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland stellen gezamenlijk ruim zeven miljoen euro beschikbaar voor de MIT-regeling, en de regeling MIT R&D Samenwerking.

De regelingen worden voor 55 procent gefinancierd door het Rijk en voor 45 procent door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Lees verder

Arriva verlengt aangepaste dienstregeling