Deze sancties legt Nederland op aan Rusland

Afgelopen week sprak Oekraïense president Zelensky de Tweede Kamer toe. Daar riep hij Nederland op om de druk tegen Rusland verder op te voeren. Na afloop informeerde minister Hoekstra de Kamer over de implementatie van diverse sancties. In de Kamerbrief die vrijdag 1 april uitging, staat een verdere toelichting van deze implementatie-plannen.

Kamerbrief over sancties tegen Rusland

Nederland legt zware sancties op tegen Rusland. In de Kamerbrief van 1 april 2022 gaan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Kaag van Financiën in op toezeggingen van het kabinet over de sancties tegen Rusland.

Ongekende sanctiemaatregelen

Er is vanuit het kabinet grote aandacht voor de implementatie en handhaving van de sanctiemaatregelen tegen Rusland als gevolg van de Russische agressie tegen Oekraïne. Er zijn al grote stappen gezet sinds de aanname van deze ongekende sanctiemaatregelen.

Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

Het kabinet heeft besloten om met ingang van 4 april een Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving (NCSH) te benoemen. Het doel is om hiermee de naleving en handhaving van sancties verder te verstevigen. De Nationaal Coördinator stuurt een Rijksbrede taakgroep aan. Deze taakgroep staat onder leiding van een projectdirecteur, en alle relevante departementen en uitvoeringsinstanties nemen eraan deel.

Belangrijke punten van aandacht voor de Nationaal Coördinator zijn:

- actieve opsporing van, en handhaving van sancties tegen de belangrijkste Russische personen en entiteiten die op de sanctielijst staan (top 200).
- toezicht en de handhaving van sancties verbeteren op terreinen waar dit nog niet is geregeld. Onder andere voor vastgoed, kunst en erfgoed, het eigendom van bedrijven en niet-financiële dienstverlening.
- knelpunten oplossen in de naleving en handhaving van sancties. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie-uitwisseling tussen instanties.
- Stroomlijnen van de coördinatie tussen departementen en betrokken instellingen, en de communicatie met bedrijven en belanghebbenden in de samenleving verbeteren.

Lees verder

Burgemeester Bolding spreekt met Hogelandster Oekraïners